Berichten

Archief

NIEUWS

Legend Boucles de Spa: 5 Vragen aan Alain Lopès, algemeen coördinator!

Alain, wat is nu exact je rol voor de proef van 18 februari?

“Ik ben bovenal coördinator. Ik zal bij de wedstrijddirectie plaatsnemen, waar ik waak over de onderlinge communicatie tussen de wedstrijdcommissarissen en de veiligheid. Ik zorg er voor dat de rally normaal verloopt en dat alles zijn gang gaat. Ook de resultaten en de verwerking ervan, het zwarte schaap vorig jaar, vallen onder mijn hoede.”

Laten we daar dieper op ingaan. Wat was het probleem en wat is de oplossing?

“Het was vooral een probleem op vlak van communicatie en verstandhouding tussen de mensen van Tripy en de mensen van Al Kamel die de resultaten moesten ingeven. Er was gewoon geen goede briefing voordien geweest. De verantwoordelijke laadde de resultaten aan het einde van de Clémentine in, terwijl hij nodig was in het rekencentrum, het zenuwcentrum van de hele operatie. Bovendien hadden de Spanjaarden geen enkele ervaring met rally’s, ze doen alleen circuitraces, en spreken ze geen Frans. We hebben daarom Tripy behouden, want dat is een krachtig systeem, dat indien goed gebruikt, quasi onfeilbaar is en voor de verwerking van de gegevens doen we een beroep op de mensen van José Bailly. Zij kennen de rallywereld en dus maak ik me geen zorgen. Ik heb op terrein reeds twee simulaties uitgevoerd en ben tijdens die proef RT’s, waar lussen in zaten, bewust wel eens een ronde te veel of te weinig gaan doe n. Nooit faalde het systeem. Ik werk al vier jaar met die firma en heb er alle vertrouwen in. Ik denk niet dat er ook nog maar het minste probleem met de chronometrage zal zijn.”

Hoe zit het met het parcours, nog steeds geheim?

“Geheim is een groot woord, ik ga geen wonderen verrichten en mijn opdracht was om bepaalde zaken bij te sturen. Ik denk dat ik dat goed aangepakt heb, want de negatieve elementen hebben we gefilterd en de positieve behouden. Willy (Lux) heeft overigens in het verleden goed werk verricht, zeker op vlak van het parcours dat voor 80% onveranderd blijft. De voornaamste wijzigingen zijn dat er één RT verdwijnt en dat we sommige stukken onverhard, die te zwaar voor de oude wagens zijn, uit het parcours hebben gehaald. Uiteraard zal de RT van Saive, waarvan het terrein te koop staat, ook vervangen worden. We verhuizen daarom richting de activiteitenzone van Les Plenesses, waar we overigens op heel wat medewerking van de gemeenten Thimister, Dison en Welkenraedt kunnen rekenen, alsmede van de lokale ondernemers. In het totaal zijn er 12 RT’s, goed voor 140 km, af te leggen tussen 9u30 en 22u30.”

De verkenningen blijven dus ook verboden?

“Uiteraard. Dat staat trouwens ook zo in het reglement. De deelnemers krijgen wel de mogelijkheid om zes van de zeven proeven te verkennen, althans de mensen uit de Legend. Zij kunnen dat uitsluitend (!) op vrijdag voorafgaande aan de rally, tussen 8 uur en 16 uur. Ik heb trouwens beslist dat ik niet zelf politie en dief ga spelen, maar laat dat over aan de lokale autoriteiten en politie. Diegenen die betrapt worden, mogen zich aan een stevige straf verwachten, grote naam of niet. Er staan straffen in het reglement en dat geldt voor iedereen.”

Vorig jaar konden we vaststellen dat op een droog parcours 80 km/u soms wat makkelijk was voor de toppers en dat de oudste wagens misschien een wat te groot voordeel hadden. Blijft dat zo? 

“Vergeet niet dat het niet om een snelheidswedstrijd gaat, maar een regelmatigheidsproef. Het doel is niet dat iemand een Lancia 037 koopt en zeker is van de zege, maar dat zoveel mogelijk mensen kunnen winnen. Niet de snelste, wel de meest regelmatige moet bovenaan eindigen. Uiteraard speelt het weer een rol, maar 2011 was nu echt wel een bijzonder droge editie. Het weer kan anders zijn en zoniet zullen de verplichte winterbanden er wel voor zorgen dat de snelheden lager liggen. Bovendien gaan we voor de veiligheid van eenieder op bepaalde snelle plaatsen een chicane inlassen en dus ook het gemiddelde verlagen. Last but not least zou ik willen zeggen dat de Legend Boucles de Spa een feest is, geen manche van het WK en dat je ook in die filosofie moet starten.”

Reacties gesloten