Berichten

Archief

NIEUWS

6 Uren Van Kortrijk voorlopig nog niet gedwarsboomd door wateroverlast

Terwijl we reeds vooruitblikken op de 6 Uren Van Kortrijk kunnen we ook niet blind blijven voor de wateroverlast in West-Vlaanderen. Kwatongen spraken zelfs al over het annuleren van de rally of klassementsproeven aanpassen … Ignace Dumortier, adjunct-wedstrijdleider en secretaris van Autostal Groeninghe, bezorgde ons een laatste stand van zaken.

Voor het ogenblik staat er weinig of geen water meer op de straten, maar we moeten afwachten wat er eventueel nog zal komen… Over annuleren en/of inkorten van KP’s werd nog niet gepraat. We wachten af…”

Reacties gesloten